הנשיא מיטראן.jpg

קבלת פנים לנשיא מיטראן ורעייתו דניאל בלוחמי הגטאות, (מימין, נואמת) חווקה, גזי קפלן - מזכיר הקיבוץ