נופש בפלניצה

נופש בפלניצה, עם המשפחה. אמא, ווק, חווקה ומארק - 1931. אמא, שושנה, שרדה ועלתה לארץ. ווק, חבר הארגון היהודי הלוחם, נהרג עם קבוצת פרטיזנים ב-1943. מארק, גם הוא חבר באי"ל, נעצר והוצא להורג בזגלמביה. ב-1945 הוענק לו עיטור הגבורה של הצבא הפולני.