תמונתה בתעודת הזהות הבדויה

תחת השם השאול ״אמה מרצ׳יניאק״.