בקבלת פנים לנשיא צרפת מיטראן

בביקור ב-5 במרס 1982. חווקה מקבלת את פניו של הנשיא ורעייתו. מאחוריה: גזי קפלן, מזכיר הקיבוץ דאז.