top of page

יחזקאל רבן

 

העמוד בבנייה. מוזמנים/ות לתרום חומרים בלחיצה כאן.

 

 

 

 

 

יחזקאל רבן, בן חנה–שיינה ויואל רבינוביץ, יליד סלונים, בלארוס
נולד: כ"ד חשוון תרס"ט, 18.11.1908
נפטר, א' ניסן תשנ"ח, 28.3.1998

 

 

יחזקאל, שהיה מכונה חצקל, היה אדם מלא חיים. הוא גדל בתנועה ונשם אידיאולוגיה. שקדן על ספרים ואדם היודע ליהנות משעות הפנאי בד ובד. מכל עיסוקיו, בלטה עשייתו כעורך. מנעוריו בסלונים, דרך תחנותיו בארץ - עסק בעריכה של עיתונים, כתבי עת וספרים. בשבילנו היה בראש ובראשונה עורך "דפים", שבהם הצליח לאצור את רוח הקיבוץ ואת המעשה שלנו.
יחזקאל העפיל ארצה בשנת 1939, "רגע" לפני השואה. במלחמת העולם התנדב לצבא הבריטי ושירת ביחידת תותחנים ארצישראלית, שפעלה במזרח התיכון ובאירופה.
במשך השנים היה – ספרן, מדריך של חבורת נוער משכונות מצוקה והכשרה שהורכבה מצעירים ערבים, מורה ומרכז בית ספר, פעיל בתחומי התרבות והרוח, שימש כעורך בבית לוחמי הגטאות. ביד קלה חיבר פזמונים ובכובד ראש התווכח באסיפות. הרבה לצלם את פני חיינו המגוונים. הותיר ארכיון תצלומים המתעד את הקיבוץ צעד אחר צעד. רק יחזקאל יכול היה בהינף אחד ליהנות מ"פי הטף" ולהתווכח, לרוב רק בלבו, עם מאמר של טבנקין, רק יחזקאל יכול היה לא להשתטות אחרי כוסית יתרה, אלא פשוט להיות שמח. 
מתוך דברי ההספד 
נולדתי וגדלתי בסלונים עיר מחוז במערב בלארוס, בעמק השצ'רה, יובל של הנהר ניימן. אני מתקשה בתיאור יופייה ואופיה של עיר זו, אשר הטביעה את חותמה היהודי והאנושי בכל אשר עשיתי ופעלתי בשנות חיי.
נולדתי כבן שלישי להוריי ועד 1920 היינו שישה אחים ושתי אחיות. אנחנו, הבנים, היינו פעילים בקרב הנוער הסלונימאי, בעיקר בארגוני השמאל הציוני. אחינו הבכר עזב את עירנו בימי מלחמת האזרחים ברוסיה, שהגיעה אף לסביבתנו. מגיל חמש למדתי ב"חדר". כולנו, כל האחים והאחיות למדנו בבתי ספר עבריים מיסודם של מלמדי עברית.שם לימדונו מיצירותיהם של סופרים כגון יל"ג מנדלי מוכר ספרים ואף ח.נ. ביאליק. בגיל בר המצווה עברתי ללמוד בגימנסיה העברית. בצד הלימודים העבריים, חיבבתי את הלימודים ההומניסטים. בשנת 1927 קיבלתי את תעודת הבגרות. הירצחו של י.ח ברנר בידי ערבים בארץ ישראל ב1 במאי 1921 עשה אלי רושם מדכא. במלאת שנה למותו ואני בן ארבע עשרה וחצי פנו אליי צעירים מפעילי ארגון נוער שמאלי, להרצות על ברנר ויצירתו ואני נעניתי. לאחר ההרצאה ניגשו אליי שניים מהפעילים והגישו לי מתנה - פנקס חבר של אגודת הציונית- סוציאליסטית "עבודה". מאז נהייתי פעיל מן המניין בתנועה.

 

(ע"פ עדותו של יחזקאל ב״דפי עדות")

בכחול חגורת יערות גדורה
בנוף של גבעות ושדות-ניר עטורה,
שוכנת פזורה עיר מאות בשנים 
דמיות חצי-גורן כבחיק עדנים.

אינה כה נרחבת, שטחה מצומצם,
אך שמה היא קנתה בתפוצות כל עם
עתיק המראה : אך טמון בו חנה, כקמט 
עדין בפני סבתא זקנה...

(מתוך אגדת סלונים שיחזקאל תרגם מיידיש לעברית)

יחזקאל בצבא הבריטי

יחזקאל בצבא הבריטי

יחזקאל רבן

יחזקאל רבן

במערכת ״בטאון הבריגדה היהודית״

במערכת ״בטאון הבריגדה היהודית״

חווקה, יחזקאל ובני הקטן

חווקה, יחזקאל ובני הקטן

bottom of page