top of page

תמונות

ראש השנה תש״ך - 1959

ראש השנה תש״ך - 1959

חווקה, יחזקאל, בני ורזי רבן

עם נשיא פולין לך ולנסה

עם נשיא פולין לך ולנסה

1991

עם צבי שנר

עם צבי שנר

עם בני נוער בפולין

עם בני נוער בפולין

עם לך ולנסה נשיא פולין

עם לך ולנסה נשיא פולין

1991

עם בני נוער בפולין

עם בני נוער בפולין

עם בני בטיול בפיורדים

עם בני בטיול בפיורדים

עם בני בחתונת גוני, נכדתה של חווקה

עם בני בחתונת גוני, נכדתה של חווקה

חווקה במפגש עם קציני משטרה

חווקה במפגש עם קציני משטרה

בוגרי קורס מפקד-נגד

חווקה עם יצחק (אנטק) צוקרמן

חווקה עם יצחק (אנטק) צוקרמן

שלישית מימין, בחברת עצירות משוחררות

שלישית מימין, בחברת עצירות משוחררות

שבדיה, 1945

עם הגעתה לאושוויץ בירקנאו

עם הגעתה לאושוויץ בירקנאו

חווקה, 1942

חווקה, 1942

תמונתה בתעודת הזהות הבדויה

תמונתה בתעודת הזהות הבדויה

תחת השם השאול ״אמה מרצ׳יניאק״.

בקבלת פנים לנשיא צרפת מיטראן

בקבלת פנים לנשיא צרפת מיטראן

בביקור ב-5 במרס 1982. חווקה מקבלת את פניו של הנשיא ורעייתו. מאחוריה: גזי קפלן, מזכיר הקיבוץ דאז.

עם ילדיה בני ורזי

עם ילדיה בני ורזי

נופש בפלניצה, עם אמה ואחיה

נופש בפלניצה, עם אמה ואחיה

שושנה רוזלציה, מארק, וולף וחווקה.

עם נשיא המדינה שמעון פרס

עם נשיא המדינה שמעון פרס

עם מוקי צור, סופר ומחנך

עם מוקי צור, סופר ומחנך

נואמת בעצרת לציון 70 שנה למרד

נואמת בעצרת לציון 70 שנה למרד

מדליקה משואה עם נכדתה טל הנדל

מדליקה משואה עם נכדתה טל הנדל

במסע משפחתי לפולין

במסע משפחתי לפולין

בכנס לציון 90 שנה ל׳ועידת צביה׳

בכנס לציון 90 שנה ל׳ועידת צביה׳

כנס לציון 90 שנה לקיבוץ יגור ול'ועידת צביה', בה סיפרה צביה לובטקין את קורותיה ואת קורות תנועת המרד, במעמד מרגש מול חברי גרעין לוחמי הגטאות וחברי קיבוץ יגור. הועידה הזו הייתה ציון דרך משמעותי בתולדות שני הקיבוצים (כזכור ביגור ישב הגרעין שהקים את קיבוץ לוחמי הגטאות). חווקה סיפרה בכנס על 'ועידת צביה', ועל הימים של גרעין לוחמי הגטאות ביגור.

חווקה פולמן רבן

חווקה פולמן רבן

חווקה פולמן רבן

חווקה פולמן רבן

חווקה פולמן רבן

חווקה פולמן רבן

bottom of page