נופש בפלניצה, עם אמה ואחיה

שושנה רוזלציה, מארק, וולף וחווקה.